Fred, Frid

Var inte rädd för att föra hem Maria

Salig hon som trodde

Där fann de barnet och Maria, hans mor

Maria tog allt detta till sitt Hjärta och begrundade det

Bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där

Men vid Jesu kors stod hans mor

Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med någnar kvinnor, Maria, Jesu mor

Där är din Mor

Hell dig Maria, full av nåd, Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus.

Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare

nu och i vår dödsstund. Amen.

Räds icke att taga Maria till dig

Maria, salig är hon, som trodde

Och sågo barnet Jesus med Maria, dess Moder

Men Maria gömde allt detta, begrundande det i sitt hjärta

Jesus sade han till lärjungen: Se, din moder!. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig

Gustavo Johansson
sacerdote diocesano
Director espiritual de Mercabá